Tallinna Polütehnikumi ja Helsingi Energia koostööleping.

21.02.05 Tallinna Polütehnikum ja Helsingi Energia kirjutasid alla perioodil 2005 – 2006 kehtivale koostöölepingule (esimene leping sõlmiti 2000. aastal). Koostöölepingu eesmärgiks on võimaldada Tallinna Polütehnikumi elektri ja automaatika erialade võimekamatele õpilastele ettevõttepraktika kohad Helsingi Energias. Toimus vestlus rühmade EA-02 ning AA-02 õpilastega, kes soovisid kandideerida ettevõttepraktika kohtadele Soome Vabariigis 2005. aastal.