„Innovation through cooperation” töökohtumine

29.01 – 03.02 toimus ERASMUS+ EKFI Projekti pealkiri: „Innovation through cooperation” – EKFI  Plus Projekti nr: 2022-1-NL01-KA220-VET-000085437 töökohtumine,  kus arutati projekti lõpuleviimise detaile ja tegevusi, mida on tarvis selleks teha. Anti ülevaade valminud uuest EKFI+ õppematerjalide jagamise platvormist ning analüüsiti selle ülesehitust ja probleeme, mis on sellega seoses tekkinud. Töötati välja lahendused nende ebakõlade parandamiseks. Selles osalesid Ivar Kaselaid ja Aivo Brenner.

Lisaks toimus õpetajate osalusel EKFI + projekti raames õppematerjalide koostamisel kahel teemal  – ringmajanduse õppekava ja materjalid ning tehnoloogia õppekava ja materjalid. Selle töörühmaga liitusid meie koolist Kaisa Liimets ja Allan Aberut. Analüüsiti välja  töötatud õppematerjale. Lepiti kokku õppematerjalide ühetaolises kujunduses ja vormistuses, mis tuleb 2 nädala jooksul lõplikult vormistada.