Õpilased käisid õppekäigul Lennuväe Ämari lennubaasis

Ämari Lennubaasi embleem, Foto allikas: Wikipedia

Neljapäeval, 15.veebruaril käisid Energeetika ja automaatika õpperühmad EA-22, EA-23A, AA-22 ja AA-23A õppekäigul Lennuväe Ämari lennubaasis. Tutvustati lennuraja elektriseadmeid ja tehtavaid elekrikäidu töid. Muidugi näidati ka transpordilennukeid M-28. Põhjaliku ülevaate tööst, varustusest ja tehnikast andis baasi päästekomando. 

Kaitseressursside Amet tutvustas üldiselt ajateenistust – kuidas ettevalmistada, mis neid ees ootab jms. Lennuvägi rääkis 2025a. algavast ajateenistusest, kuhu meie energeetikud ja automaatikud on väga oodatud.