Meie õpilased osalesid Tallinna linnavalitsuse loengus “Ringmajandus”.

Eesti keele õpetaja Terje Varul koos õpperühma TA-22E-ga osalesid Tallinna linnavalitsuse ringmajandust selgitavas loengus. Teema puudutas noori niivõrd, et meie õpilane Gert kirjutas kuuldust järgnevat (kirjaviis muutmata):

” Teisipäeval, 26. märtsi pärastlõunal võtsime suuna Kaarli tänaval asuvasse Avatud linna ruumi, kus abilinnapea Joosep Vimm pidas loengu ringmajandusest: mida ringmajandus tähendab ning mida see endast kujutab. Seletamise käigus saime teada, et ringmajandus pole mitte ainult taaskasutus ja ümbertöötlus, vaid sinna alla kuuluvad ka näiteks materjali kasutuse vähendamine ning ringdisain. Pani mõtlema ka sellele, et juba alateadlikult ise aitame kaasa ringmajandusele, näiteks prügi sorteerides.

Üleminek ringmajandusele kõlas keeruline ning kallis, kuid meile toodud näidete puhul võib öelda, et kui algsest raskusest üle saada, siis läheb kõik lihtsamaks ja soodsamaks.

Huvitav oli, et toodi näiteid ka meie programmeerimise erialalt. Enamus nendest näidetest tundusid õiged, kuid ühe puhul tekkis kahtlus, et kas 5G on tõesti kümme korda säästlikum kui 4G, sest kuigi 5G kasutab vähem elektrit, on selle leviala palju väiksem, mis tähendab, et 5G saatjaid on vaja palju rohkem kui 4G saatjaid.

Kõik, millest Joosep Vimm rääkis, tundus heas mõttes lihtsustud, aga samas oli see piisavalt erialase terminoloogiaga, et saime näiteks riigieksamiks üht-teist kinnistada. 

Igal juhul oli tegus käik! Aitäh nõunik Kadi Kenkile, kes pakkus meie rühmajuhendajale seda loengut.”