Kombineeritud õppe rakendamise projektikohtumine Leedus

29.11. – 02.12.2022 toimus Leedus, Kedainiai Kutsehariduskeskuses NordPlus projekti nr. NPAD-2021/10028 „Blended learning organisation and methods in adult vocational education“ partnerite järjekordne kohtumine. Kohtumisel osalesid õpetajad Lätist, Leedust, Rootsist ja Eestist. Meie koolist osalesid energeetika osakonna õpetaja Aleksei Lukašin, eesti keel teise keelena õpetaja Lea Kreinin ja keemia õpetaja Liivia Agu.

Kohtumise käigus jagasid õpetajad oma kogemusi kombineeritud õppe rakendamisega kaasnevate eeliste, puuduste, probleemide ja väljakutsete kohta, rakendatud segaõppe mudelite kohta.

30. novembril esines lektor Asta Pukiene Kaunase Kolledžist – seminari “Kombineeritud õppe õpetamismudelid”, tutvustas oma kogemusi nende mudelite rakendamisel õppeprotsessis. Peale loengut toimus arutelu ja lahendati praktilisi ülesandeid, mis võimaldasid õpetajatel rohkem süveneda kombineeritud õppe tähtsuse ja rakendamisega seotud probleemidesse. Samuti arutasid projektis osalejad projekti edasisi tegevusi, koostasid kombineeritud õppe õppekava ning arutasid taas õppemetoodika materjali “Kombineeritud õppe rakendamise” lõpudetailide üle.

Projekti Leedu koordinaator Aurima Bajoruniene rääkis keskuse erialastest koolitusprogrammidest, täiskasvanuõppe võimalustest, saavutustest ning erinevate erialade õpetajad tutvustasid oma tööalasid.