Projekti “MAP- Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership” väljund

Valladolidi Ülikool osaleb Erasmus+ projektis “MAP – Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership”. Projekti põhirõhk on heade praktikate vahetamisel partnerriikide vahel (Ungari, Rumeenia, Saksamaa, Eesti ja Hispaania). Projekt kestab kaks aastat, algus jaanuaris 2022. Lõppeesmärgiks on, et erinevad partnerid laiendaksid ja vahetaksid oma töövahendeid digipädevuste koolitamise valdkonnas.

Esimene rahvusvaheline kohtumine toimus 9. ja 10. juunil 2022 Békéscsabas, kus Ungari partnerid tutvustasid erinevaid häid praktikaid, mida nende riigis kasutatakse digipädevuste arendamiseks.

Teine rahvusvaheline kohtumine toimus 26. ja 27. oktoobril 2022 Valladolidis (Hispaania), kus Valladolidi Ülikool oli projektikohtumist ettevalmistanud organisatsioon. Nende kahe päeva jooksul kuuldi ja nähti, kuidas arendatakse digipädevusi erinevatele sihtgruppidele

Esimene ettekanne – Valladolidi linna Rondilla piirkonnas töötab Fundación Rondilla. Ühingu erinevate tegevuste hulgas on üheks eesmärgiks vähendada haavatavate rühmade digitaalset lõhet. Selleks arendavad nad arvuti alg- ja täiendõpet, nutitelefonide kasutamist, tööotsingut Interneti kaudu ja veebipõhiseid haldusprotseduure.

Teine ettekanne – Valladolidi ülikooli õppeinnovatsiooni ja digitransformatsiooni prorektori ettekanne, kus ta tutvustas ülikooli kahte projekti:

· The FORMCOMPDIGCyL on platvorm, kus on kogu ülikooli kogukonna materjalid digioskuste koolitamiseks.

· Projekt DigicompEdu: tegeleb ülikooli õppejõudude digioskuste parandamisega.

Ka Riiklik Tööhõiveamet (PES) tegeleb digioskuste parandamisega. Sinna on haaratud teemad kuidas arendada maanaiste digitaalset kirjaoskust.

Hispaanias on loodud täiskasvanute koolituskeskused (CEPA), et edendada täiskasvanute elukestvat õpet ja võimaldada neil tulla toime tänapäeva ühiskonna väljakutsetega. Kohtumisel esitleti kahte erinevat keskust, mis neid eesmärke toetavad; üks, mis töötab inimestega Valladolidi linnas, ja teine, mis töötab maapiirkondades. CEPA Muro puhul tegeleb see digioskuste omandamise koolitustegevusega, digitaalsete õppematerjalide ning digiseadmete ja õpperakenduste kasutamisega Valladolidi linnas. CEPA Olmedo tegeleb digioskuste arendamisega maapiirkondades.

Piirkonnas Junta de Castilla y León on digitaaloskuste arendamiseks spetsiaalsed keskused nimega CYL Digital. Nendes keskustes viiakse ellu erinevaid tegevusi: tehnoloogiakasutuse mentorlust, digioskuste baas- ja kesktaseme koolitust kohapealsete ja veebikursustega ning digioskuste sertifitseerimis eksameid.

Lõpetuseks tutvustati, kuidas toimub Fundación Secretariado Gitano kaudu digitaalsete oskuste arendamine mustlaste kogukonnale. Programmi ACCEDER raames edendatakse digioskuste omandamist, mille lõppeesmärk on hõlbustada selle haavatava rühma tööturule

integreerimist. Empleando Digital programmi eesmärk on parandada haavatavate inimeste tööalast konkurentsivõimet, edendades erinevate digitaalsete tööriistade kasutamist.

Kõik kohtumisel kuuludud ja nähtud head praktikad koondatakse projekti jooksul ühte väljaandesse, mida saavad kasutada kõik huvilised.

Järgmine projektikohtumine toimub 06. – 07. Märtsil 2023 Eestis ja seda korraldavad Tallinna Polütehnikum ja Estonian Fielbus Competency Centre.