Projekti “MAP – Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership” projektikohtumine

Tallinna Polütehnikum osaleb Erasmus+ projektis “MAP – Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership”. Projekti põhirõhk on heade praktikate vahetamisel partnerriikide vahel (Ungari, Rumeenia, Saksamaa, Eesti ja Hispaania). Projekt kestab kaks aastat, algus jaanuaris 2022. Lõppeesmärgiks on, et erinevad partnerid laiendaksid ja vahetaksid oma töövahendeid digipädevuste koolitamise valdkonnas.

Esimene rahvusvaheline kohtumine toimus 9. ja 10. juunil 2022 Békéscsabas, kus Ungari partnerid tutvustasid erinevaid häid praktikaid, mida nende riigis kasutatakse digipädevuste arendamiseks.

Teine rahvusvaheline kohtumine toimus 26. ja 27. oktoobril 2022 Valladolidis (Hispaania), kus Valladolidi Ülikool oli projektikohtumist ettevalmistanud organisatsioon. Nende kahe päeva jooksul kuuldi ja nähti, kuidas arendatakse digipädevusi erinevatele sihtgruppidele

Kolmas rahvusvaheline kohtumine toimus 6 ja 7 märtsil 2023 Tallinnas. Nende kahe päeva jooksul tutvustati partneritel täiskasvanute õpetamise edukamaid näiteid Eestis.

Alustuseks tutvustati Tallinna Polütehnikumi erialasid, kooli ja struktuuri. Sellele järgnes projektiga seotud teemade arutelu.

Esimene ettekanne – Tallinna Rahvaülikool. Siin anti ülevaade rahvaülikoolist ja mis erialasid seal õppida saab. Räägiti ka nende ajaloost ja struktuurist.

Teine ettekanne – BCS AS. Toodi välja erinevaid edukaid täiskasvanutele mõeldud projekte mida BCS on korraldanud või aidanud ellu viia.

Kolmas ettekanne – Estonian Fieldbus Competency Centre OÜ. Tutvustati nende lähenemist hariduse uuendamisel Eestis ja selle erinevaid tahkusid.

Neljas ettekanne – Tallinna Keskraamatukogu. Räägiti peamiselt vanurite IT õppest ja nende edulugudest.

Kõik kohtumisel kuuludud ja nähtud head praktikad koondatakse projekti jooksul ühte väljaandesse, mida saavad kasutada kõik huvilised.

Järgmine projektikohtumine toimub 15. – 16. Mai 2023 Saksamaal ja seda korraldab Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.(VHS Cham