Programmi Nordplus Adult uue projekti esimene kohtumine

Programmi Nordplus Adult projekti nr. NPAD-2021/10028 „Blended learning organisation and the methods in adult vocational education“ esimene online-projektikohtumine toimus 25. – 27. jaanuarini 2022. Kohtumisel olid esindatud kõik projekti partnerid Lätist (Riga State Technical School – projekti koordinaator), Leedust (Kedainiai Vocational Educational Training Centre), Rootsist (Yrgo Göteborg Stad) ja Eestist (Tallinna Polütehnikum), igast koolist osales projektijuht ja paar erialaõpetajat; meie koolist projektijuhina Ege Meister ning õpetajad Andrei Rudz ja Lea Kreinin. Kohtumise jooksul andsid nii projektijuhid kui ka õpetajad ülevaate enda õppeasutusest, tutvustasid täiskasvanuõppe korraldust ja selle läbiviimist, lisaks kirjeldasid õpetajad erinevaid lõimitud õppemeetodeid, mida saaks täiskasvanuõppes kasutada. Kohtumise lõpuks sai koostatud projekti jooksul valmiva õpetajate käsiraamatu sisukord ja paika pandud erinevate koolide koduülesandena valmivad peatükid/teemad.

Järgmine kokkusaamine peaks eeldatavasti toimuma kontaktkohtumisena käesoleva aasta aprilli alguses meie juures.

Vaata ka: Blended learning organisation and the methods in adult vocational education

Foto: Ege Meister, erakogu. Kohumisest osavõtjad.