Õpilasomavalitsuse suurkogu


10.03.2004 toimus õpilasomavalitsuse suurkogu. Kiideti heaks veebruarikuu töö tulemused. Kõigil toimkondadel oli tekkinud ideid koolielu elavdamiseks ja õpilasürituste korraldamiseks.