Kutselabori Kutseõhtuga võeti kokku edusammud erialaprojektides

14.12 toimus kolmandate kursuste aineteüleste projektide semestri jooksul tehtud töö vahekokkuvõte ehk Kutse-Laboriõhtu. Lisaks aineteüleste projektide teostamisele omaette grupitöödena on vaja väljundit, kus saab jagada enda tegemisi, edusamme, kogutud kogemust ning väljakutseid ka teistega. Kutsusime seekord esmakordselt kohale ka teise kursuse õpilased, et oleks võimalus saada aimu sellest, mis neid järgmisel aastal ees on ootamas.

Kuigi projektide eesmärk on pakkuda kaasaegset tarkvaraettevõttes töötamise sarnast kogemust, siis ikkagi õppeprotsess on üks, oma kohandustega ja päris-elu teine. Et saada võrdlusmomenti sellest, kuidas töö arendusettevõttes käib, oli kohal ka vanem-projektijuht Indrek Majas, kes rääkis tarkvaraarendusprotsessidest Coop Keskühistus. 

Vanem-projektijuht Indrek Majas Coop Keskühistust rääkimas tarkvaraarendusprotsessidest.
Foto: Markus Kull

Lohutav oli kuulda, et tema karjääri jooksul pole ühegi sprindi ehk töötsükli jooksul planeeritud asjad kunagi 100% valmis saanud. Seda muidugi põhjusel, et kui planeeritakse liiga vähe, siis võetakse tööd ikkagi juurde, kuid kahenädalased tsüklid on tema hinnangul siiski ainukene meetod tagamaks seda, et arendustegevusteks planeeritud raha lihtsalt ära ei põle.

Huvitava ideena sai kõrva taha pandud rahuloluindeksi kogumine. Coopis väärtustatakse töötajate rahulolu ning peale planeeritud töö tehtud saamist kogutakse infot töötajate enesetunde kohta. Kohati peetakse seda ka äriliste eesmärkide saavutamisest olulisemaks, sest tõsi ta on, et õnnelike töötajatega jõuab pikema aja jooksul kaugemale. 

Peale välisesineja ära kuulamist asusime projekte teostanud õpilaste tegemiste juurde. Selle aasta IT eriala õpilaste projektiks on serveriteenuse pakkumine tarkvaraarendusprojektidele. Igale tarkvaraarendustiimile on loodud oma serverimajutus. Sealhulgas pakutakse ka help-desk tuge teenuse kasutusele võtmisel ja rakendamisel. 

Kuigi kogu tehniline eelseadistus sai tehtud, siis projektide üles ehk laivi saamine osutus keeruliseks. Nii mõnigi töö sai üles alles viimasel minutil. Tuli välja, et kahe eriala õpilaste erialased oskused ja teadmised on sedavõrd erinevad, et takistuseks osutus ühise keele leidmine. Tarkvaraarendajad ei teadnud, mida küsida ja IT-spetsialistid ei teadnud, millist infot arendajatel tarvis.

Viimase minuti parandused enne esitlusi. Foto: Markus Kull

Siiski mitu tarkvaraarenduse gruppi said lisaks esitlusele presenteerida oma tehtut juba ka domeeni abil. Teiste kursuste õpilased said samal ajal mõelda back-logi ehk ees-olevate tööde tagavarasse ideid portaalide edasiarendusteks. Kogunes mitmeid asjakohaseid ideid ja sai ka nalja.

Projekti finaal on järgmise aasta mai kuus. Seni jätkame praktikaportaalide täiendamist ning serveriteenuse juurutamist.