Rahvusvahelisel innovatiivsete õppevahendite konkursil Kiievis

Tallinna Polütehnikumi meedia erialaosakonna õpetaja Juho Kalberg osales Ukrainas, Kiievis 13. – 16. märtsini 2019 toimunud rahvusvahelisel innovatiivsete õppevahendite konkursil, esinedes seal oma õppemetoodikate näidiste ja kirjeldusega. Kiievis oli kohal koolide esindajaid nii Euroopast kui ka ookeani tagant ning laiemalt oli kogu ettevõtmise mõte ka rahvusvaheliste sidemete loomine ja kontaktide leidmine ning kogemuste vahetamine. Kahe päeva jooksul osaleti ümarlaudades ja infopaneelides, tutvuti Ukraina ja ka teiste osalevate riikide õppemeetodite ja koolidega. Tallinna Polütehnikumi ja Juho Kalbergi tunnustati aukirja ja medaliga esitatud töö eest ning panuse eest rahvusvaheliste sidemete loomisel ja hoidmisel. Lisaks oli konkursil osalejatel võimalus kohtuda ka Ukraina Riigiraudtee personaliosakonnaga; Ukraina Riigiraudtees töötab ligi 700 000 inimest ja kohtumisel tutvustati sedalaadi ettevõtte kogemust spetsialistide koolitamisel ja koostööd õppeasutustega.

Foto: J. Kalberg, erakogu. Konkursil osalejad.