Kandideeri praktikale välisriigis

Erasmus+ projekt:

2020-1-EE01-KA102-077692 „Praktilised oskused Euroopast Loovad Lisaväärtust koju“ – PELL

Konkursil osalejate valikukriteeriumid: konkursil võivad osaleda viimase kursuse õpilased (osa ettevõttepraktikast).

Osalemissooviga õpilastel tuleb esitada kandideerimisdokumendid suletud ümbrikus märgusõnaga „Erasmus+“ kooli kantseleisse (ruum 207) hiljemalt 12.12.2022, kella 15.00ks.

Kandideerimise periood 28.11.2022 – 16.12.2022

Praktikaperiood jaanuar 2023 – mai 2023

Kandideerimisdokumendid:

  • Kandideerimisavaldus (kooli direktori nimele)
  • CV (Europassi formaadis) – eesti ja inglise keeles
  • Motivatsioonikiri – eesti ja inglise keeles
  • Õppeedukuse hinnang (TAHVEL.ee alusel, väljastab rühmajuhataja)
  • Puudumiste statistiline väljavõte (jooksev õppeaasta, väljastab rühmajuhataja)
  • Erialaõpetaja soovituskiri
  • Inglise keele õpetaja soovituskiri

Kandideerimisel annavad eelise korrektselt vormistatud dokumendid, kutsevõistlustel osalemine, hea inglise keele oskus.

Enne valikukomisjoni istungit vestlevad kõik kandideerijad projektijuhi ja/või õppedirektori ja/või sotsiaalpedagoogiga.

Valikukomisjon:

Õppealadirektori – H. Pärk (esimees)

Erialaosakondade juhatajad

Erialaõpetajad vastavalt õpirändesse minevate õpilaste õppekavale

Projektijuht

Õpilaste esindaja (õpilasesinduse liige)

Valikomisjoni otsuse tähtaeg:

Valikukomisjon teeb oma otsuse 1 nädala jooksul peale kandideerimistähtaega.

Riigid kandideerimiseks:

Ungari – 30 päeva (IT erialad; meedia osakond)  

Holland –  30 päeva (fotograafia)

Taani – 90 päeva ( automaatika, IT erialad)

Hispaania – 30 päeva (kõik erialad)

Portugal – 30 päeva (kõik erialad)

Täpsustav info projektijuht Ege Meister (ruum 111A); ege.meister@tptlive.ee

Mine vaata blogidesse https://meiesiinkaugemal.tumblr.com/  ja https://meiesiinkaugemal.travel.blog/