Kagu-Ungari kolleegid tutvumas Eesti IT-kutseharidusega 

ungari külalised

19.-22. aprillini olid Tallinna Polütehnikumil külas kolleegid Kagu-Ungarist, GFE Békési Kutsekoolist (Gál Ferenci ülikooli allasutus), kelle Erasmus+ õpirände eesmärgiks oli tutvuda Eesti IT-kutseharidusega.  

Enam kui tosina ettesaadetud küsimuse põhjal koorus välja, et külalisi huvitab ennekõike digipädevuste õpetamise ja digivõimaluste (riistvara, tarkvara, õppematerjalid, keskkonnad) kasutamise temaatika, seda nii kutsehariduses kui ka õpetajate ja täiskasvanute (täiend)koolituses. Selleks, et Ungari kolleegid saaksid Eesti kutseharidusest terviklikuma ja ülevaatlikuma pildi, kaasasime omakorda külalisesinejaid erinevatest organisatsioonidest ja ettevõtetest.  

Kui Kutsekoja kutsesüsteemi arendusjuht Salome Virkus tutvustas siinset kutsesüsteemi ja OSKA raporteid ning nende olulisust kutsehariduse arendamisel, siis IT Akadeemia programmijuht Signe Ambre (Haridus- ja Noorteametist) rääkis meie külalistele IT Akadeemia loomisest, püstitatud eesmärkidest ning seatud ülesannetest, samuti IT-hariduse arendamisest erinevates kooliastmetes, õppematerjalide arendusest õpetajate koolitamiseni.  

Eesti kutsehariduses on läbi aegade olnud olulised koostööpartnerid, nii tööandjatest õpetajad kui ka praktikaettevõtted. Olime veendunud, et mitmetelegi küsimustele oskavad meist paremini vastata meie kooliga seotud tööandjate esindajad, seega viisime omakorda külalised majast välja, neile külla. Nii võõrustaski Ungari kolleege AS Levira tehnoloogia- ja IT-direktor Kristo Kaasan, kes tutvustas Tallinna Teletornis asuvat praktikabaasi ning rääkis pisut ka oma tööst Tallinna Polütehnikumis, IT-süsteemide spetsialisti eriala kutseõpetajana.

Tihedaid kohtumisi täis nädala lõpetas külaskäik BCS Koolitusse, kus koostööpunktidest kooliga rääkis kutseandja esindaja, BCS AS-i juhatuse ning Tallinna Polütehnikumi nõunike kogu liige Ants Sild. Küsimusterohked kohtumised olid huvitavad kõigile osalistele ning meeldiv oli lugeda nädalat kokkuvõtvat tagasisidet Ungari-poolselt õpirände korraldajalt:

„It was a rich and very useful program, my colleagues were more than satisfied, we are all very grateful to all of your colleagues from the school and lecturers who we met.“

Tallinna Polütehnikumi esindajatena võtsid külalisi vastu projektijuht Ege Meister ning õpetaja Lea Kreinin.