IT kutseeksamid 15. juunil

Teisipäeval, 15. juunil korraldas Eesti Infotehnoloogia Selts kui Kutset Omistav Organisatsioon koostöös Tallinna Polütehnikumis loodava EUCIP eksamikeskusega pilootprojektina infotehnoloogia spetsialistide I ja II taseme kutseeksamid. Tallinna Polütehnikumist osales esialgselt 7 õpilast, kelledest neli õpilast said IT-spetsialisti 1. taseme ja kolm õpilast 2. taseme kutsetunnistuse õnnelikeks omanikeks. Osalesid ka mõned õpilased teistest kutseõppeasutustest. Soovime õnne!