Erasmus+ programmiga Kreekas

Projektijuht Ege Meister ja trükieriala õpetaja Ivar Kaselaid viibisid 14. – 18. maini 2019 Erasmus+ projekti nr. 2018-1-NL01-KA202-038887 „Exchange knowledge for Future Innovation” ehk EKFI töökohtumisel Kreekas, Ateenas, vastuvõtjaks: Hellenic Open University. Projekti hetkeseisu arutelul said sõna kõikide riikide projektijuhid, kes esitlesid oma riikides läbiviidud küsitluste tulemusi; nende küsitlustega uuriti, milliseid õppevahendeid ja –keskkondi meedia erialade õpetajad praegu kasutavad, millised oleksid nende vajadused tulevikus ja, kas ollakse ka ise valmis kaasa lööma uute õppematerjalide loomisel. Veel olid kohtumisele kutsutud kohalikud eksperdid: meediaerialade koolide esindajad ja tööandjad, kes, olles ära kuulanud meie ettepanekud ja plaanid, pakkusid lisaks välja veel omapoolseid võimalusi ja teemasid, millega edasi töötada. Järgmine kohtumine toimub käesoleva aasta oktoobris Arteveldes, Belgias, vastuvõtjaks Arteveldehogeschool (Artevelde University College).

Projekti kohta vaata lähemalt: Exchange knowledge for Future Innovation

Ege Meister
Projektijuht

Foto. Ege Meister, erakogu. Projektikohtumisel Ateenas.