Erasmus+ programmiga Belgias

Projektijuht Ege Meister ja trükieriala kutseõpetaja Ivar Kaselaid olid 3. – 4. oktoobril 2019 Erasmus+ projekti nr. 2018-1-NL01-KA202-038887 „Exchange knowledge for Future Innovation” – EKFI töökohtumisel Belgias, Ghentis, kus sel korral oli võõrustajaks Arteveldehogeschool. Projekti alguses tehtud küsitlusest olid Kreeka partnerid teinud kokkuvõtva analüüsi, mis tõi selgelt välja, et kõikides projektis osalevates riikides on sarnased vajadused ja nõudmised meediaerialade õppematerjalide järele. Tegime esmatutvuse loodud platvormi tehnilise poolega ja materjalide üleslaadimise võimalustega. Järgmiseks kohtumiseks, mis toimub veebruaris 2020, peaks platvorm olema läbinud esimesed katsetused. Kohaliku ülikooli kutsel osalesime nende korraldatud üritusel “Hacketon – Co-create the future of education together with us!” Järgmine kohtumine toimub veebruaris 2020 Hollandis.

Foto. Ege Meister, erakogu. Projekti parnerid.

Projekti kohta loe lähemalt: Exchange knowledge for Future Innovation