Emakeele riigieksam

Laupäeval, 16. aprillil kirjutasid emakeele riigieksamina kirjandit 141 (neist 102 eesti keeles ja 39 vene keeles) Tallinna Polütehnikumi õpilast.