Elektri eriala õppekava arenduspäev.

29.03.05 Tallinna Polütehnikumi ning Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse koostöös toimus Tallinna Polütehnikumi peamajas järjekordne elektri eriala õppekava arenduspäev. Arenduspäeva eesmärgiks oli koostöö jätkamine õppekavades fikseeritud kutseõppe põhiteadmiste ja -oskuste moodulite õppesisu ja -mahu ühtlustamiseks, lähtudes kutsestandardis fikseeritud nõudmistest. Lisaks mitmete koolide kutseõpetajatele osalesid arenduspäeval ka Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse peaspetsialist Aulika Riisenberg ning Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu direktor Arvo Ulla.