EKFI+ projekti töökohtumine Belgias

Õpetajad Aivo Brenner ja Ivar Kaselaid osalesid 12.06-15.06 EKFI+ projekti töökohtumisel Belgias, Genti linnas koolis nimega Arteveldehoge School. Õpetaja Allan Aberut ja huvijuht Kaisa Liimets liitusid töökohtumisega hiljem.

13.06 külastati pakendi- ja trükitööstuse tarkavara firmat ESKO, kus anti ülevaade pakendialase trükiettevalmistuse tarkvarast ArtPro+ ja ArtiosCAD. Lisaks tutvustati kliendibaasi veebilahendusi ning selle kasutamise turvalahendusi.

14 .06-15.06 osalesid Kaisa Liimets ja Allan Aberut EKFI+ projekti õppematerjalide loomise töögrupis, kes töötatakse välja ringmajanduse ja tehnoloogia õppematerjale. Ivar Kaselaid ja Kaisa Liimets töötavad ringmajanduse õppematerjalide loomise töögrupis ning Aivo Brenner ja Allan Aberut tehnoloogia-alase õppematerjali loomise töögrupis.

Järgmised kohtumised toimuvad septembris Teams keskkonnas ning seejärel veebruari alguses Barcelonas