Eesti Keele Instituut ja tarkvaraarendus?

Eesti Keele Instituut ja tarkvaraarendus?

12. aprillil võtsid tarkavaraarendajad I kuruselt suuna Roosikratsi tänaval asuvasse Eesti Keele Instituuti. Miks? Küsimus võib esialgu tunduda asjakohane, sest oleme harjunud, et taolises asutuses tegeletakse ehk ainult igasuguste keelereeglitega ja keelenõuga.

Aga! Kõik me tahaksime ju, et meie kodumasinad räägiksid emakeeles, täpsemalt eesti keeles. Kohtumise alguses tutvustas teadur Liisi Piits osakonna tegemisi, kõnesünteesist üldisemalt ja riivamisi ka EKI muudest tegemistest. Seejärel jagunesid grupid kaheks: ühes kõneles arendaja ja TTÜ tudeng Egert Männisalu kõnesünteesi tegemisest lähemalt ja teine grupp kuulas keeletehnoloog Silver Vapperit, kes rääkis sellest, kuidas suuri kõnemudeleid tarkvaraarenduses ära kasutada.

Igal juhul noortel küsimusi jagus ja nii mõnigi avastas, et ka siin saaks ehk endale praktikakoha.