Automaatikud tulevasi praktikakohti külastamas 

Aprillikuu on teise kursuse automaatikutele olnud täis töiseid kohtumisi tulevaste tööandjatega. 13. aprillil olid õpperühmade AA-20 ja AV-20 õpilased külas AQ Trafotek AS-il, kus noori võttis vastu meie kooli tööstus- ja soojusautomaatika süsteemide eriala vilistlane, tootmisliini juht (Production Line Manager) Lilija Mikerova. Tehase tutvustuse käigus said noored teada, et AQ Trafotek toodab energeetika-automaatika valdkonnas kasutusel olevate induktiivkomponente, filtreid, reaktoreid ja transformaatoreid. Ühtlasi tuletati meelde koolitundides käsitletut ning loodi seosesid, kuidas juba olemasolevaid teadmisi ja oskusi rakendada tulevikus töömaailmas.  

Päeva teises pooles külastati kooli pikaajalist koostööpartnerit ABB AS-is, kus tipphetkedel on töötajate seas olnud enam kui seitsekümmend Tallinna Polütehnikumi vilistlast. Õpilased väisasid ABB Ajamite ja taastuvenergiaseadmete tehast, kus neid võttis vastu personalijuht Kaidi Luide. ABB AS robootika ja ajamite divisjoni alla kuuluv tehas on ennekõike spetsialiseerunud madalapingeajamite (low voltage drives) ning vaheldite ja pingemuundurite (power inverters and converters) tootmisele. Esitluste ja vestluste kontrolliti noorte automaatikute teadmisi: kui madalpingeajameid kasutatakse elektrimootorite ja generaatorite juhtimiseks, siis sagedusmuundurid on need, mis võimaldavad elektrienergiat säästa ning protsesside efektiivsust tõsta. 

Huvitavad esitlused ja põnevad ringkäigud tehastes panid nii mõnegi noore mõtlema pakutud praktikavõimaluste peale. Õpilasi saatsid õppeekskursioonil energeetika ja automaatika erialaosakonna juhataja Natalja Tšurkina ja kutseõpetaja Roman Petrašvili.