Valminud on uued printmeedia digiõpikud

Meedia erialaosakonna õpetajad Aivo Brenner ja Rene-Henri Rand ühendasid oma teadmised ja oskused ning koostöös valmisid PrintMeedia digiõpikud, mis sobivad nii iseseisva töö toetamiseks, kaugõppeks kui ka PrintMedia eriala populariseerimiseks. Praeguseks on juba valminud 30 PrintMeedia erialaõpinguid toetavat õppevideot, projekti autorite sõnul on neid peagi veelgi lisandumas.    

Distantsõpe suurendas senisest enam vajadust valmiskujul kättesaadavate eestikeelsete trükieriala õppematerjalide ning erialaõpet toetava õpikeskkonna järele. Õppevideote filmimisse olid kaastatud teleoperaatori eriala õpilased ning huvilised kooli filmiringist. Õpetaja ja filmiringi juhendaja Rene-Henri Rand loodab, et samalaadseid projekte saaks koostöös kolleegide ja õpilastega teha ka edaspidi.  

Tallinna Polütehnikumi PrintMedia digiõpikud on kättesaadavad kõigile huvilistele ja nendega võib tutvuda kooli Wiki lehel.