Uus õpilaskogu koosseis


18.02.2004 loodi uus Tallinna Polütehnikumi õpilasesindus, kus on kokku 19 liiget. Õpilasesindust juhib viieliikmeline juhatus koosseisus Meelis Mihhailov (president), Carinee Vetka, Jaanus Koidla, Tõnu Tammer, Timo Lambing. Ülejäänud liikmed on jagatud erinevatesse töörühmadesse: majandus- ja kultuur, sport, IT, koolileht, õppetöö edendamine. Õpilasesinduse töö koordineerib kolmeliikmeline vanematekogu Triin Brenner, Helen Pärk ja Heiki Tähis.