Uue Erasmus+ projektiga Saksamaal

Projektijuht Ege Meister ning IT ja telekommunikatsiooni erialaosakonna kutseõpetaja Martin Mehine viibisid 25. – 27. novembril 2019 Erasmus+ projekti nr. 612333-EPP-1-2019-1-SI-EPPKA2-SSA-P “Talentjourney – Platform for CDS VET Excellence” Hamburgis, Saksamaal. Projektis, mille eesmärgiks on kõrvaldada oskuste puudujääk tootmissektoris, osalevad erialaliidud, ettevõtted ja koolid: Sloveeniast, Soomest, Saksamaalt, Itaaliast ja Eestist. Projekti esimesel kohtumisel oli võõrustajaks organisatsioon PARK Frans Joziasse GmbH Hamburgist.

Kuna tegemist oli projekti esimese kohtumisega, tutvustasid partnerid kõigepealt endid ning oma koole/organisatsioone. Projektijuht andis ülevaate projekti põhieesmärkidest ja tegevusplaanist, millele järgnesid väga pingelised ja vaidlusterohked töörühmade nõupidamised, mille käigus arutati läbi kõik eesseisvad ülesanded, võimalikud esilekerkivad probleemid ja nende lahendamise võimalused. Projektiparneritega tuli kohtuma ka Euroopa Parlamendi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi kutsehariduse, õpipoisiõppe ja täiskasvanute koolituse eest vastutava üksuse juhataja Ms. Dana Bachmann.

Projekti ametlik koduleht: https://talentjourney.si/

Projektist lähemalt saab lugeda ka meie kooli kodulehelt: Talentjourney – Platform for CDS VET Excellence

Foto. Ege Meister, erakogu. Grupipilt esimeselt kohtumiselt.