Telekommunikatsiooni eriala noored Telia digiside lahendustega tutvumas 

28. aprillil käisid Telekommunikatsiooni nooremspetsialisti eriala II kursuse õpilased tutvumas Mustamäel asuva Telia Eesti AS peakontorihoone põnevate tehnoloogiakorrustega. Meie õpilasi võttis vastu Telia Eesti võrgu ja infrastruktuuri valdkonna juht Toivo Praakel, kes andis lühikese ülevaate telekommunikatsioonivaldkonna arengutest ja sellest, kuidas kunagisest nõukogudeaegsest Eesti Telefonist on välja arenenud tänane Telia Eesti AS, ettevõtte rollist Eesti IT-teenuste turul ja uutest tehnoloogiatest.  

Telia Eesti AS on Eestis üks juhtivaid telekomiettevõtteid, tänu kellele saame näiteks kasutada 5G-tehnoloogial põhinevaid sideteenuseid, suhelda kvaliteetse mobiilsideteenuse vahendusel, kasutada nii kodus kui kontoris kiiret internetiühendust ja vaadata lisaks muudele kohalikele ja internetitelevisioonis pakutavatele teleprogrammidele unikaalset, Telia enda täisdigitaalselt produtseeritavat telekanalit Inspira.  

Õpilased kohtusid ka Tallinna Polütehnikumi vilistlastega, kes töötavad Telias erinevatel võtmepositsioonidel nii andmeturbe kui digitelevisooni valdkonnas. Ühtlasi oli noortel võimalik külastada Telia telekomiteenuste katselaborit, vaadata mida tehakse Inspira telekanali väljastusstuudios ning kuidas valmib telesaade täisdigitaalses televisioonistuudios. 

Juba aasta teises pooles ettevõttepraktikale siirduvad noored said teada, kuidas saab Teliasse praktikakohale kandideerida ning milliseid töötajaid Telia enda ridadesse vajab. Noori pani kõrvu kikitama info, et  Telial on noorte talentide otsimiseks välja töötatud spetsiaalne programm nimega Telia Spark Academy, mis stardib kaks korda aastas (sügisel ja kevadel), et pakkuda tõeliselt ägedat praktikakogemust IT ja telekommunikatsiooni valdkonnas alustavatele spetsialistidele.