Tarkvaraarendajad eesti keele riigieksamiks inspiratsiooni ammutamas

21. aprilli koolipäev algas tarkvaraarendajate kolmandale kursusele ebatavaliselt: noortele oli teada ainult see, et kohtumispaigaks on Kadrioru trammipeatus. Kogunemisel antud väike ülesanne – mida päev neile toob? – lahendati kiiresti. Õpilasi ootasid ees eripalgelised kohtumised Tammsaare majamuuseumis ja Kumu kunstimuuseumis. 

Tammsaare majamuuseumis toimus muuseumitund Tammsaarest ning tema mõtetest ja loomingust, mille eesmärk oli tutvustada kirjanikku isiklikumal tasandil, kuni tema surmani 1940. aastal. Põnevust ja küsimusi tekitas õpilastes ka Tammsaare korteri olustik, alates kapi kaunistustest kuni ingliskeelsete teabelehtedeni. Viimaste puhul tekkis tähelepanelikel muuseumikülastajatel kelmikas soov teha tõlketööd. 

Muuseumitunni lõpuks jõuti tõdemuseni, et Tammsaare arutlused ning mõtted on üldinimlikud ja ajatud. Mitmelgi korral tajusid noored, et ka tänapäeval on nii mõnedki asjad ja teemad samad mis Tammsaare-aegadel. Esimesed impulsid kirjandi kirjutamiseks olid olemas. 

Kui kätte olid saadud hea amps vaimutoitu, jalutati üheskoos läbi Kadrioru pargi Kumusse, et esmalt kinnitada keha sealses Revali kohvikus ning seejärel juba jätkata Kumu muuseumitunniga „Konfliktid ja kohandumised“. Kumus käsitletud teemad viisid noored ajas edasi nõukogude aega, aastatesse 1940–1991. Räägiti ajastust üldisemas plaanis, eluolust Eestis ning loomulikult ka kunstnikest ja ajastule iseloomulikest kunstiteostest. Muuseumitunni lõpetas väike joonistamisülesanne, milles käigus sai nähtut-kuuldut süstematiseerida ja eksamiks talletada. 

Kirjandust ja kunsti täis tegusa ning toreda päeva korraldasid tarkvaraarendajate õpperühmale TA-19E kirjandiõpetuse õpetaja Terje Varul ning rühmajuhataja Eva Saul.