Täiskasvanute digipädevuse ja digiteadlikkuse arendamise projektikohtumine Hispaanias

Ajavahemikul 25. – 28.10.2022 viibisid õpetajad Aleksei Lukašin ja Kaupo Nõlvak Erasmus+ projekti nr. 2021-1-HU01-KA220-ADU-000033642 „MAP- Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership“ töökohtumisel Hispaanias (Valladolid).

Projekti peamine eesmärk on täiskasvanute digipädevuste ja digiteadlikkuse arendamine. Hispaania kolleegid jagasid oma kogemusi erinevate meetodite kohta, mida nad hetkel juba rakendavad madalate digioskustega täiskasvanute digitaseme määramisel, samuti nende teadmiste rakendamist õppetöös, koolitajate ettevalmistamisel digiõppeks, diferentseeritud õpet (nt täiskasvanute eri põlvkondade puhul).

Vabal ajal tutvuti kohalike vaatamisväärsustega.

Järgmine kohtumine on planeeritud märtsis 2023, Tallinnas.