Seminari "Leonardo da Vinci keeleprojektid Eestis – tulemused ja head kogemused“

02.11.04 korraldab Leonardo da Vinci Eesti keskus seminari “Leonardo da Vinci keeleprojektid Eestis – tulemused ja head kogemused“.
Meie kool on korraldanud kaks keeleprojekti: üks vabariigi erinevate kutsekoolide keeleõpetajatele “Enesehindamise võimalustest keeleõppes
– Self-assessment”, kus tutvuti Göteborgi Ülikoolis väljatöötatud enesehindamistestidega ja selle tulemusena koostatakse erinevaid teste ka Eesti kutsekoolide õpilastele.
Teise projekti raames osalesid meie arvutieriala õpilased virtuaalõppe projektis “LENTEC” koos Rootsi, Taani, Hollandi, Prantsusmaa ja Sloveenia kutsekoolidega. See projekt andis võimaluse õpilastel suhelda teiste riikide õpilastega reaalajas, samas täideti erinevaid keelealaseid ülesandeid, lõpuks koostati referaat arvutiviirustest, mida hindasid teiste riikide õpilased ja õpetajad.