Rahvusvaheline kutseõppeasutuste IT-võistlus „Tallinn 2019“

TALLINNA POLÜTEHNIKUM
PRESSITEADE
03.04.2019

In English below
Русский текст ниже

Tallinna Polütehnikum korraldab 5. – 6. aprillil rahvusvahelise kutseõppeasutuste õpilaste IT võistluse „Tallinn 2019“. Võistlus toob kokku Eesti, Läti, Leedu, Venemaa, Ukraina, Poola, Gruusia ja Moldaavia kutsekoolide IT-erialade õpilased, kokku 10 võistkonda ja 62 õpilast ning neid on saatmas 20 õpetajat ja koolijuhti.

Juba traditsiooniks saanud sõpruskoolide kevadised IT-võistlused toimuvad kuuendat korda, seekord suurema osalejate arvuga kui varasematel aastatel. Tallinna Polütehnikum võõrustab sellist võistlust esmakordselt. Sõpruskoolide IT-võistlused said alguse 2014. aastal, kus esimeseks korraldajaks oli Tallinna Polütehnikumi pikaajaline sõpruskool Poolast Elkist.

Kahepäevase võistluse esimene päev on tõsine väljakutse noortele IT-süsteemide spetsialistidele, kus kaheliikmelises meeskonnas tuleb kolme tunni jooksul vastavalt etteantud parameetritele seada töökorda arvutivõrk. Võistluse käigus tuleb häälestada virtuaalse ettevõtte tulemüüri reeglid ja seadistada ettevõttele nimelahendus ning kodulehe majutus. Lisaks tuleb tunni aja jooksul oma teadmised proovile panna mahukas, 45-küsimuselises teooriatestis.

Võistluse teine päev on mängulisem ning 5-liikmelistel võistkondadel on võimalus näidata oma osavust arvutimängus CS:GO.

Võistluste tehniline lahenduse tagavad Tallinna Polütehnikumi õpetajad ja õpilased.

Võistluste kohtunikeks on osalevate sõpruskoolide IT-õpetajad.

Rahvusvahelisel IT-võistlusel osalevad koolid:

 • Zespol Szkol nr 5 w Elku (Poola)
 • PIKC „Daugavpils tehnikums” (Läti)
 • Vilnius Vocational School of Railway and Business (Leedu)
 • Federal state budgetary educational institution of higher education “Pskov state University” (Venemaa)
 • LEPL Community College “Iberia” (Gruusia)
 • Railway Technical College from Balti (Moldaavia)
 • ДПТНЗ “Казатинское межрегиональное высшее профессиональное училище железнодорожного транспорта” (Ukraina)
 • Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Eesti)
 • Tallinna Polütehnikum (Eesti)

Rahvusvahelist IT-kutsevõistlust „Tallinn 2019“ korraldab Tallinna Polütehnikum.

Lisainfo:
Ege Meister
Projektijuht
Tel: 5304 8233
E-mail: ege.meister@tptlive.ee

* * * *

PRESS RELEASE
03.04.2019

INTERNATIONAL VOCATIONAL EDUCATIONAL IT COMPETITION „TALLINN 2019“

Tallinn Polytechnic School organizes 05 – 06. April International IT Competition “Tallinn 2019”. The competition brings together students from IT specialties from vocational schools in Estonia, Latvia, Lithuania, Russia, Ukraine, Poland, Georgia and Moldova. A total of 10 teams, 62 students and 20 teachers and headmasters.

Traditionally springtime IT competitions for already-established twinning schools take place for the sixth time, this time with a larger number of participants than in previous years. The Tallinn Polytechnic School will host the first time this IT competition. Friendship schools’ IT competitions started in 2014, with the first organizer being the long-time friendship school from Elk, Poland

The first day of a two-day competition is a serious challenge for young IT system professionals, where a two-member teams must set up a computer network within three hours of the set parameters. During the competition, the rules of the virtual enterprise firewall must be tuned, the solution for the same company must be set, and the website accommodation. In addition, during one hour they have to test their knowledge in a large, 45-question theoretical test.

The second day of the competition is more playful and the contestants have the chance to show their skills in the CS: GO game. Each team has 5 members.

Technical solution of the competition: teachers and students of Tallinn Polytechnic School.

Competition judges: IT teachers from participating schools.

Schools participating in the International IT Competition:

 • Zespol Szkol nr 5 w Elku (Poland)
 • PIKC „Daugavpils tehnikums” (Latvia)
 • Vilnius Vocational School of Railway and Business (Lithuania)
 • Federal state budgetary educational institution of higher education “Pskov state University” (Russia)
 • LEPL Community College “Iberia” (Georgia)
 • Railway Technical College from Balti (Moldova)
 • ДПТНЗ “Казатинское межрегиональное высшее профессиональное училище железнодорожного транспорта” (Ukraine)
 • Tartu Kutsehariduskeskus (Estonia)
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Estonia)
 • Tallinna Polütehnikum (Estonia)

Organizer of the International IT competition is Tallinn Polytechnic School.

Additional information:
Ege Meister
project manager
Tel: 5304 8233
E-mail: ege.meister@tptlive.ee

* * * *

ПРЕСС-РЕЛИЗ
03.04.2019

Международный конкурс компьютерных навыков «Таллинн 2019» для профессиональных учебных заведений.

С 5 по 6 апреля Таллиннский политехникум организует международный конкурс компьютерных навыков «Таллинн 2019» для учащихся профессиональных учебных заведений.

Соревнование объединяет учащихся компьютерных специальностей профессиональных учебных заведений из Эстонии, Латвии, Литвы, России, Украины, Польши, Грузии и Молдавии, в общей сложности 10 команд, 62 учащихся и 20 сопровождающих лиц из числа преподавателей и руководителей учебных заведений.

Уже ставшие традицией весенние соревнования учащихся компьютерных специальностей школ-побратимов проходят в шестой раз, на этот раз с гораздо большим числом участников, чем в предыдущие годы. Таллиннский политехникум принимает участников данных соревнований впервые, своё начало они берут с 2014 года, когда организатором первого конкурса было учебное заведение из польского города Элк, с которым Таллиннский политехникум связывает долгосрочное сотрудничество.

Первый день двухдневного соревнования будет серьёзным вызовом для молодых специалистов компьютерных систем: команда из двух соревнующихся за три часа должна настроить компьютерную сеть в соответствии с заданными параметрами. В ходе соревнования необходимо настроить правила брандмауэра виртуального предприятия, настроить систему доменных имён и размещение домашней страницы предприятия. В дополнение к этому за один час следует ответить на 45 вопросов объёмного теоретического теста.

Второй день соревнования будет игровым: участникам представится возможность показать своё мастерство в компьютерной игре CS:GO, команда состоит из 5 соревнующихся.

Техническое решение: преподаватели и учащиеся Таллиннского политехникума.

Судьи: преподаватели компьютерных специальностей школ-участников соревнования.

Учебные заведения, принимающие участие в конкурсе:

 • Zespol Szkol nr 5 w Elku (Польша)
 • PIKC „Daugavpils tehnikums” (Латвия)
 • Vilnius Vocational School of Railway and Business (Литва)
 • Federal state budgetary educational institution of higher education “Pskov state University” (Россия)
 • LEPL Community College “Iberia” (Грузия)
 • Railway Technical College from Balti (Молдавия)
 • ДПТНЗ “Казатинское межрегиональное высшее профессиональное училище железнодорожного транспорта” (Украина)
 • Tartu Kutsehariduskeskus (Эстония)
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Эстония)
 • Tallinna Polütehnikum (Эстония)

Организатором международного конкурса компьютерных навыков «Таллинн 2019» является Таллиннский политехникум.

Дополнительная информация:
Эге Мейстер
Руководитель проекта
Тел: +372 5304 8233
Электронная почта: ege.meister@tptlive.ee