Lõpetas Tallinna Polütehnikumi 100. lend!

Tallinna Polütehnikum saatis ellu oma 100. lennu lõpetajad.

Tallinna Polütehnikumi suvised lõpuaktused toimusid 18. juunil kolme järjestikuse aktusena: kõigepealt energeetika ja automaatika erialaosakonna, seejärel IT ja telekommunikatsiooni erialaosakonna ning lõpetuseks meedia erialaosakonna aktus. Kooli lõpetamine läbi kogu õppeaasta väldanud keerulistes tingimuste kiuste oli nii õpetajatele kui ka õpilastele päris paras katsumus; rõõmustab aga see, et märgatav osa lõpukursuse õpilastest suutis siiski selle kadalipu edukalt läbida: lõputunnistuse kutsekeskharidusõppe omandamise kohta sai 119, neist 1 kiitusega, lõputunnistuse neljanda taseme kutseõppe läbimise kohta 27 ja lõputunnistuse viienda taseme kutseõppe läbimise kohta 38 lõpetajat. Soovime õnne ja edu teile kõigile, Tallinna Polütehnikumi uued vilistlased!