Kahepäevane elektroonikute kutsemeistrivõistlus selgitas välja parimad

Tallinna Polütehnikum väljendab oma siirast rõõmu, et vaatamata pandeemiale ja sellest tingitud keerulistele oludele ning korduvatele edasilükkamistele on aset leidnud võistlussarja “Noor Meister” kuuluv elektrooniku kutsemeistrivõistlus.

Elektrooniku kutsemeistrivõistluse sari toob esile käsijootmise ja elektroonikakoostude remondi­oskuse kui ühe elektroonikatööstusele väga olulise, lausa kriitilise tähtsusega oskuse ning aitab ühtlasi välja selgitada selle alal parimad kutseõppeasutused ning õpilased.

Tallinna Polütehnikum tänab Haridus- ja Noorteametit, kellega koostöös kutsemeistrivõistlus aset leidis.

Samuti soovib Tallinna Polütehnikum tänada kutsemeistrivõistluse kohtunikke Arno Kolki (Eesti Elektroonikatööstuse Liit), Mart Ronka (Pärnumaa Kutsehariduskeskus) ja Ivar Kaljulat (Tallinna Polütehnikum), kes on kandnud hoolt selle eest, et kõiki võistlejaid hinnataks võrdselt, vastavalt elektroonikatööstuses üldtunnustatud protseduuridele ja standarditele.

Kahepäevasest elektrooniku kutsemeistrivõistlusest võttis osa seitse võistlejat kokku kolmest kutseõppeasutusest.

Võistluse käigus pidid võistlejad eemaldama eelnevalt koostatud elektroonikakoostult kõik elektroonikakomponendid, valmistama trükkplaadi ette uute elektroonikakomponentide paigaldamiseks ning paigaldama trükkplaadile uued elektroonikakomponendid vastavalt IPC standardis IPC-7711/21 toodud protseduuridele.

Võistlustöö hindamisel olid aluseks IPC standardite IPC-A-610 ja IPC-A-600 klass 3 kriteeriumid. Klass 3 kriteeriumid kehtivad üldjuhul väga kõrgete kvaliteedinõuetega elektroonikakoostudele, näiteks kosmoseelektroonikas või väga karmides keskkonnatingimustes töötavas elektroonikas.

Arvestades võistlustöö keerukust, mis hõlmas erinevaid tehnoloogiaid, suurt erinevate elektroonikakomponentide valikut ja erinevate elektroonikakooste standardite tundmist, ei olnud tegu triviaalse ülesandega ning tunnustust väärivad kõik võistlejad, kes võistlustööga toime tulid.

Poodiumikohad jagati välja alljärgnevalt:

I koht – Lasse Enki Laupmaa (Tallinna Polütehnikum), kokku 98,52 punkti.

II koht – Rasmus Nigu (Pärnumaa Kutsehariduskeskus), kokku 98,13 punkti.

III koht – Anti Tuula  (Pärnumaa Kutsehariduskeskus), kokku 96,87 punkti.

IV koht – Rainer Hints  (Pärnumaa Kutsehariduskeskus), kokku 94,99 punkti.

V koht – Artur Ossipov (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus), kokku 92,88 punkti.

VI koht – Henri Liivrand (Tallinna Polütehnikum), kokku 92,81 punkti.

VII koht – Rein Reinstein (Tallinna Polütehnikum), kokku 87,32 punkti.

Tallinna Polütehnikum õnnitleb esikolmikut ja tänab kõiki osalejaid.