EUCIP baastaseme eksamid

Tallinna Polütehnikumis toimusid 3. veebruaril 2005.a. EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) baastaseme eksamid, mis on käsitletavad kui IT spetsialisti kutseeksamid. Kokku soovis eksameid teha 21 inimest üle Eesti, neist 15 sooritas vähemalt ühe kolmest baastaseme eksamist edukalt (sooritanute hulgas oli 13 Tallinna Polütehnikumi lõpetanut). Kõik kolm eksamit sooritas kolm inimest, kaks Tallinna Polütehnikumi lõpetajad ja üks eelmise aasta lõpetanud.


Tallinna Polütehnikum on esimene õppeasutus Eestis, kus asub EUCIP eksamikeskus ning kus on võimalik IT-eriala lõpetades sooritada kohe ka EUCIP baastaseme eksamid.


Vaata ka: Eesti Infotehnoloogia Selts ja EUCIP.