Erasmus+ projektiga Poolas

Energeetika ja automaatika erialaosakonna kutseõpetaja Aleksei Lukašin ja sotsiaalpedagoog Viivika Volt koos kolme esimese ja ühe teise kursuse õpilasega kolmest erialaosakonnast viibisid 3. – 10. novembrini 2021 Erasmus+ projekti nr. 2019-1-PL01-KA229-065022_3 „Full STEAM ahead!“ ehk STEAM töökohtumisel Põhja-Poolas Grudziądz’i linnas asuvas partnerkoolis Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych. Selle projekti eesmärkideks on suurendada õpilaste motivatsiooni reaalainete õppimisel, võidelda stereotüüpidega naiste osast reaalainete alal ning muuta reaalainete õppimine meeldivaks ja huvitavaks tegevuseks. Nimetatuga projektikohtumisel ka tegeldi: kogu nädal oli täidetud väga erinevate ettevõtmistega: külastati Copernicuse Teaduskeskust, Warmia-Masuuria ülikooli bioloogia ja biotehnoloogia teaduskonda Olsztynis ja Olsztyni Planetaariumi; osaleti mitmesugustes töötubades, milledest huvitavaimad olid: sibula DNA-uurimise, seebivalmistamise, küünalde tegemise ja jõuluehete valmistamise töötoad. Järgmine projektikohtumine peaks toimuma veebruaris 2022.a Kreekas.

Loe projketi kohta lähemalt: „Full STEAM ahead!“ ehk STEAM

Foto. Viivika Volt, erakogu. Projektikohtumisest osavõtjad.