Direktor Kalle Sammal kirjutas alla Eesti e-Kutsekooli konsortsiumi heade kavatsuste protokollile.

16.02.05 Tallinna Polütehnikumi direktor Kalle Sammal kirjutas Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis alla Eesti e-Kutsekooli konsortsiumi heade kavatsuste protokollile. Läbi konsortsiumi hakatakse ühiselt edendama elektroonset õpet Eesti kutsehariduses ja rakenduslikus kõrghariduses. E-Kutsekooli konsortsium hakkab toimima tihedas koostöös enam kui kaks aastat tagasi EITSA juurde loodud Eesti e-Ülikooliga. Konsortsiumi eesmärk on võimaldada e-õppe arendamise kaudu kutse- ja rakenduskõrgkoolide õpilastele mitmekesisemaid, pandlikumaid ja kvaliteetsemaid õppimisvõimalusi. E-kutsekooli kaudu finantseeritakse e-õppe kursuste välja töötamist, ainekavade loomist, infrastruktuuri arendamist ja õppejõudude koolitamist. Lisaks võtab konsortsium enda kanda liikmeskoolide e-õppe alase koostöö koordineerimise ja tehnilise toe organiseerimise.

Heade kavatsuste protokollile on avaldanud soovi alla kirjutada 34 Eesti kutseõppeasutust, 4 rakenduskõrgkooli, Haridus- ja Teadusministeerium ning EITSA.