Õpetajad Kaur Lillepõld ja Anu Baum külastasid ERASMUS+ projekti raames kutseharidust pakkuvat partnerkooli Hispaanias

Erasmus+ projekti nr. 2020-1-EE01-KA102-077692 „Praktilised oskused Euroopast Loovad Lisaväärtust koju“ raames toimunud külastuse eesmärgiks oli partnerkooli töötubade ja tundide külastamine, tundide läbiviimine eesmärgiga suurendada erialaseid ja praktilisi pädevusi sh õpitegevuse läbiviimine multikultuurses keskkonnas ja erialase inglise keele oskuse tõstmine.

Lähetatavad viisid õpirände raames läbi viis koolitundi erinevate IT erialade õpilastele vanuses 15 kuni 18.

Õpilastele tutvustati:

  • Eesti IT sektorit (StarUppe ja nende edulugusid)
  • E-eesti teenuseid (ID-kaart, kõik teenused ühest kohast)
  • Andmesaatkonda
  • Eesti haridussüsteemi (ülesehitust ja korraldust)
  • TPT-s õpetavad erialasid (eelkõige IT erialasid)
  • IT Akadeemiat

Õppeprotsessi käigus kohandati lähtuvalt õpilastelt saadud tagasisidest, esitlusmaterjali. Oli üllatuslik, et õpilased ei teadnud, mida tähendab StartUp maailmas mõiste „unicorn“. Õppematerjali näitlikustamiseks näidati e-Eesti võimalusi live keskkonnas. Enim tekitasid õpilastes (ja õpetajates) huvi ja arutelu:

  • Eesti.ee ja kiire paberivaba asjaajamise võimalused
  • Eesti.ee andmete ja süsteemide turvalisusega seotud küsimused

Õppekäigu raames tutvuti ka partnerkooli riigi- ja  kooli  õppekorraldusega.

Anu Baum
IT-akadeemia projektijuht