Kool läbi põlvkondade

TallinnaPolütehnikum – 105!

Kool läbi põlvkondade.

1915. aasta sügisel alustas Kevade tänaval asunud Westholmi eraprogümnaasiumi ruumides allüürnikuna tegutsemist Tallinna Poeglaste Kommertskool. Aasta varem oli kooli asutamisotsuse teinud Tallinna linnavalitsus, eesmärgiga arendada see hiljem polütehnikumiks. Pärnu mnt ja Liivalaia ristmikul asuva koolihoone ehitustööd algasid 1939. aastal ning kauaoodatud Tallinna Polütehnikumi nime hakkas kool kandma alates 1956. aastast.

9. novembril oma 105. sünnipäeva tähistav Tallinna Polütehnikum on kindlaks jäänud oma asutajate tehtud otsustele ning annab ka tänasel päeval laiapõhjalisi tehnikaalaseid teadmisi nii äsja põhi- või keskkooli lõpetanutele kui ka täiskasvanutele, kõigile neile, kes on leidnud endas soovi ja kutsumuse siduda oma tulevik tehnikaga.
Meie kooli, Tallinna Polütehnikumi, võib nimetada ka kooliks läbi põlvkondade, kus tänaste õpilaste seast leiab juba paljude perede kolmanda või isegi juba neljanda põlvkonna esindajaid. Kooli õpetajaskonnast ligikaudu kolmandik on oma vilistlased, kes naasenud kodukooli selleks, et kindlustada tehnikahariduse jätkumist ka tänasel päeval. Võime öelda, et nii meie vilistlased kui ka tänased koolipere liikmed teavad, kuidas tuleb vool seina sisse või tänavalampi, kuidas saab tuba soojaks või mis trikiga oskab telefon või pult avada värava, neile pole saladuseks ka see, kuidas tuleb pilt televiisorisse või arvutisse, kuidas valmivad trükisoojad ajakirjad-ajalehed, raamatutest rääkimata. Kui lisada veel juurde nii side- kui ka arvutivõrgud, tarkvara- ja veebiarendus ning kogu toimiva tehnika sees oleva elektroonika, siis kokku see ongi tänane Tallinna Polütehnikum.

Koolis on kolm erialaosakonda, mis esmapilgul tunduvad erinevad, kuid lähemal vaatlusel läbi kasvavate digipädevuste näivad üha enam üksteisele lähenevat. Energeetika-automaatika erialaosakonnas õpetame me täna erinevatel kutseõppe tasemetel sisetööde ja jaotusvõrgu elektrikke ning automaatikuid. Meedia osakonnas on võimalik õppida multi-, visuaal- ja trükimeediat, samuti saavad meilt tuule tiibadesse tulevased fotograafid ja teleoperaatorid. Koostöös IT Akadeemiaga on infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni erialaosakonnas peale kasvamas uus põlvkond IT-süsteemide spetsialiste ning tarkvaraarendajaid ning üldse mitte vähemtähtsad ei ole telekommunikatsiooni spetsialistid ja elektroonikaseadmete tehnikud.

Tallinna Polütehnikumi missioon on läbi aastate olnud pakkuda noortele ja ka vanemaile tehnikast huvitatud õppijaile võimalust saada kaasaegset keskastme tehnikaharidust, olemaks konkurentsivõimeline nii kodu- kui välismaal läbi omandatud teadmiste ja oskuste, olles laia silmaringiga ja valmisolekuga elukestvaks õppeks. Nii ongi meie koolis enam kui sajandi jooksul tehnikahariduse omandanud rohkem kui kuusteist tuhat eestimaalast ning ilmselt pole kedagi, kes ei teaks kedagi, kes on kunagi „polükas“ õppinud. Meil on kahju, et 105. juubeliaasta alguses me koroonaohu tõttu külalisi kooli kohale kutsuda ei saa, on siiski võimalik meie koolielu pisut vaadata läbi virtuaaltuuri: http://virtuaaltuur.tptlive.ee/.

Mida soovib üks tehnikakool endale 105. sünnipäevaks? Palju nutikaid õpilasi, innovaatilisi õpetajaid, edukaid vilistlasi ning toredaid sõpru nii Eestis kui ka mujal maailmas. Palju õnne, Tallinna Polütehnikum!

Helen Pärk
Tallinna Polütehnikumi õppealadirektor

Artikkel ilmus ajalehes “Õpetajate Leht”