Hõimupäeva kontsert

Oktoobrikuu kolmandal laupäeval tähistatakse Eestis hõimupäeva. Hõimupäev on riiklik tähtpäev, mis on nii Eesti keelelise ja kultuurilise identiteedi kui ka soome-ugri rahvaste sidemete ja koostöö päev teadvustamaks eestlaste kuulumist soome-ugri rahvaste perre, väärtustamaks oma päritolu, emakeelt ja kultuuripärandit. Käesoleva, 2021. aasta hõimupäeva raames külastas 18. oktoobril meie kooli ansambel Borsa Ungarist, esitades nii ungarlaste rahvaloomingut idapoolsetelt Moldva aladelt kuni Ungari lääneosani kui ka tutvustades traditsioonilisi Ungari rahvapille. Kontsert toimus tänu koostööle Ungari Kultuuri Instituudiga.

Foto. Ansambel Borsa. Milena Gamzina (FS-20)